หมวดหมู่

วันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2557

When I am a mother long legs.

"Once I was blind, but now I'm found." 

อาจจะฟังดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นักที่จะบอกว่า 8 ใน 10 ส่วนของคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกวันนี้ ตลอดจนความสามารถในการคิดอ่าน ล้วนแล้วแต่ได้มารับมาจากความใจดีของเหล่าคนแปลกหน้าที่เรียกได้ว่าโชคชะตาคือสื่อนำพาทั้งสิ้น

เพราะฉะนั้นนี่อาจจะเป็นที่มาที่ทำให้เมย์มีความคิดที่ค่อนข้าง Positive ในการทำความรู้จักใครใหม่ๆ หรือชื่นชอบการให้ของขวัญ การ Surprise ส่วนตัวแล้วเมย์มีทัศนคติเกี่ยวกับการให้อยู่อย่างหนึ่งที่เคยอ่านเจอในหนังสือของ Jack Canfield แล้วชอบมาก และมักจะพูดติดปากอยู่ๆเสมอว่า "ถ้าจะให้ ไม่ต้องคิดนาน"

แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้จักที่จะให้อย่างยั่งยืนด้วย การตัดสินใจอุปการะเด็กกับมูลนิธิศุภนิมิตร ซึ่งเป็นองกรณ์ที่เมย์รู้สึกวางใจเพราะรู้จักมานาน(ตอนม.ปลายจากนิตยสาร CLEO) และเห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่เป็นโครงการที่เพ่งเล็งแต่อนาคตของเด็ก ยังใส่ใจไปถึงการพัฒนาครอบครัวและชุมชนของเด็กๆด้วย อีกทั้งคุณนวลฉวี เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิที่เมย์พูดคุยด้วยระหว่างที่เป็นผู้อุปการะ มีเข้าใจในความคาดหวังของผู้อุปการะและตอบข้อสงสัยได้เป็นอย่างดี ทำให้การอุปการะเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยดีเสมอมา

สุดท้ายนี้การแสดงน้ำใจต่อกันในฐานะเพื่อนมนุษย์ไม่ควรจำกัดเพียงแค่การช่วยเหลือเกื้อกูลกันแต่ระหว่างครอบครัวหรือแวดวงคนที่รู้จัก การสร้างชีวิตในยุคนี้ไม่ใช่เพียงแต่อาศัยทักษะการทำงานหนักแต่เพียงอย่างเดียว เพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาส เมย์รู้สึกว่าคนเราควรช่วยกันส่งต่อความหวัง ความรู้ โอกาส และแรงบันดาลใจให้กันและกัน ถึงแม้เราจะไม่เคยพบหรือรู้จักกันเป็นการส่วนตัวมาก่อนเลยก็ตาม

ไม่ได้เป็นคริสเตียน เป็น Nonreligious แต่อยากบอกว่า ขอสันติสุขจงมีแด่ทุกท่านค่ะ :)

จากหนังสือ TRUMP The Way to the Top

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น